Werktevredenheid is nog geen WerkGeluk, maar wel een goed begin

Als WerkGeluk zou gaan over fluitend naar je werk fietsen, dan gaat werktevredenheid over met een milde glimlach en geanimeerd over je werk vertellen. WerkGeluk komt op in het moment waarop je positieve gevoelens ervaart. Werktevredenheid is een korte evaluatie van een periode van je arbeidsverleden. Het een gaat over voelen, het ander over denken. Dat is in het kort en oppervlakkig gezien het verschil tussen werktevredenheid en WerkGeluk.

Hoe doe je dat? Door ten eerste goed voor jezelf te zorgen, zodat je niet bezwijkt onder werkdruk. Dat betekent ook jezelf en je grenzen goed leren kennen, ‘nee leren zeggen’ en prioriteiten kunnen stellen, bijvoorbeeld door een cursus timemanagement. Besef dat werkdruk eigenlijk niet bestaat, dat het een subjectief gegeven is. Wat voor jou zwaar voelt, kan voor een ander gemakkelijk zijn. En dat is helemaal oké. Daarnaast is het heel waardevol om open te staan voor anderen, om geïnteresseerd te zijn in wat een ander doet. Daarbij hoort ook dat je minder snel een oordeel over een ander paraat hebt. Natuurlijk komen oordelen vanzelf in je op, aangestuurd door ervaringen en associaties uit het verleden, maar misschien kun je je oordeel even opschorten en in plaats van bij voorbaat afstand nemen van je collega of manager, hem of haar met een open blik tegemoet treden. Verbondenheid is namelijk belangrijke input voor WerkGeluk. Probeer ook afleidingen te weerstaan en je volop op je werk te storten. Ervaar wat het met je doet, je geconcentreerd aan een taak wijden. Zonder te overhaasten, zonder te bedenken waarvoor je het doet, alleen de flow van je taak of project ervaren. Misschien merk je dan wel dat gedachten (voor even) verdwijnen en je alleen maar in het proces zit. In mindfulness noemen we dat de zijnsmodus. Hier tegenover staat de doemodus waarin het denken op volle toeren draait. Gun jezelf aanwezigheid in het moment met de zijnsmodus. Zonder afleiding of afleidende gedachte. Je zult je naar alle waarschijnlijkheid achteraf zeer bewust zijn van het geluksgevoel dat je hieraan overhoudt. Dit is WerkGeluk.