Heilig het doel én de middelen, mindfulness integreren in de manier waarop gewerkt wordt

Als leidinggevende wil je graag goede resultaten boeken. En omdat je je ervan bewust bent dat ‘tijd geld kost’, wil je resultaten in zo min mogelijk tijd. Iets goed doen in weinig tijd betekent hard werken met het oog gericht op het resultaat in de toekomst. En dus meestal niet op de inspanning zelf. Terwijl deze investering juist belangrijk is voor het resultaat. De indruk kan ontstaan dat als het resultaat niet voldoet aan de verwachtingen, er niet hard genoeg gewerkt is. Volgende keer een tandje erbij dus …

Op zich is er niks mis met hard werken. Mits je beseft dat langdurig hard werken gepaard gaat met verhoogde stress. Een langdurig verhoogd stressniveau is niet alleen nadelig voor de gezondheid en het welbevinden van de individuele werknemer, bovendien ondermijnt stress ook creativiteit, flexibiliteit, effectiviteit, besluitvorming en collegialiteit, zaken die juist belangrijk zijn voor de kwaliteit van het resultaat als geheel. En was een goed resultaat niet juist het doel? Waar het op neerkomt, is dat de discrepantie tussen middel (werk) en doel (product of dienst) op een lijn moet worden gebracht. De kwaliteit van het doel is een namelijk een uitvloeisel van de kwaliteit van het werk. In deze context betekent dat voor de leidinggevende dat de aandacht mag liggen bij het WerkGeluk van de werknemers. Zij worden het doel waaruit de goede resultaten voortvloeien.