Programma mindfulness training

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter en bestaan uit een combinatie van theorie en ervaringsgericht leren. De essentie van de training is dat er gefundeerde en praktische oefeningen worden aangeleerd die de deelnemers in hun dagelijkse leven (zakelijk en privé) kunnen toepassen. Kenmerkend is de laagdrempeligheid en de nuchterheid, zonder zweverig gedoe.

Terugbijeenkomst

Daarnaast is een ’terugkombijeenkomst’ bij het pakket inbegrepen, een aantal weken na de laatste bijeenkomst. En omdat de training incompany aangeboden wordt, is er ruimte voor maatwerk en desgewenst voor specifieke bedrijfsthema’s.

Contact
Meer informatie over een mindfulness voor bedrijven training?

Neem contact op met de servicedesk.