Contact en afstemming

Namens het bedrijf nam een medewerker contact met ons op, met de vraag of wij een mindfulness workshop konden organiseren voor de werknemers. In overleg met onze collega Harrie Zonneveld is er gekozen voor de workshop: WerkGeluk & Mindfulness.

De inhoud van de workshop is verder afgestemd met onze ervaren trainer: Henriëtte Rutten. Dit werd gedaan om het zo goed mogelijk te laten aansluiten op de medewerkers. Zo konden ze zich herkennen in de oefeningen en tips die naar voren kwamen. Henriëtte heeft de workshop zelf ook gegeven.

De workshop vond plaats op het kantoor van het bedrijf in Den Haag. Verder is het in de Engelse taal gegeven, omdat de deelnemers bestonden uit Engels sprekende young professionals en studenten.

Neem contact op

Betaalt mijn werkgever voor mij een mindfulness of compassietraining en hoe ga ik hierbij te werk?

Resultaat

Het resultaat van deze workshop is, dat de medewerkers handvatten hebben gekregen om mindfulness te integreren in hun werkende leven. Zo kunnen zij op een meer ontspannen wijze hun werkdag beleven. Onze trainer werd na afloop hartelijk bedankt door de deelnemers.

Neem contact op

Contact
Meer WerkGeluk in jouw organisatie?
Wil jij net als dit bedrijf mentaal fitte en gefocuste werknemers? Neem dan contact op.

Neem nu contact op met Harrie Zonneveld