Contact en afstemming

In augustus 2022 werden wij via de mail benaderd door iemand van het bedrijf. We kregen de vraag of wij een korte workshop: ‘WerkGeluk & Mindfulness’ voor tachtig medewerkers konden organiseren, op hun personeelsuitje in oktober. De medewerkers ervaarden namelijk stressgevoelens en een zekere mate van werkdruk. Onze collega Harrie Zonneveld heeft naar aanleiding van deze mail direct telefonisch contact gezocht. Het maximum aantal deelnemers voor een workshop ligt bij ons namelijk rond de twintig. De oplossing die Harrie aandroeg was, dat de tachtig medewerkers zouden worden opgesplitst in drie groepen die tegelijkertijd dezelfde workshop zouden volgen. Eén daarvan zou in het Engels plaatsvinden, omdat een aantal medewerkers Engels spreekt. Onze programma manager Dorien Agema, heeft de verdere inhoud van de workshops afgestemd met het bedrijf, zodat de workshops goed zouden aansluiten op de dagelijkse praktijk van de medewerkers. De workshops zelf, werden verzorgd door onze ervaren trainers: Joyce Berwald, Aleksandr Miskelovic en Jacqueline Henock. Aleksandr heeft de Engelse groep voor zijn rekening genomen. Joyce en Jacqueline stonden voor de twee Nederlandse groepen. De workshops vonden plaats op de prachtige locatie ‘Ottenhome’ in Kortenhoef, Loosdrecht.

Neem contact op

Resultaat

Tijdens de workshops was iedereen erg open en werd er actief meegedaan. De medewerkers hebben kennis gemaakt met mindfulness. Ook hebben ze handvatten gekregen over hoe er door middel van mindfulness beter omgegaan kan worden met werkdruk en stressgevoelens. De trainers werden na de workshops hartelijk bedankt door de deelnemers. Het managementadviesbureau wil het onderwerp: ‘WerkGeluk’ graag nog verder oppakken, want het vindt de mentale gezondheid van de werknemers erg belangrijk.

Neem contact op

Contact
Meer WerkGeluk in jouw organisatie?
Wil jij net als dit bedrijf mentaal fitte en gefocuste werknemers? Neem dan contact op.

Neem nu contact op met Harrie Zonneveld