Lees verder

Acceptatie en omgaan met moeilijke situaties in het leven.

Het verwelkomen van emoties – in plaats van het wegduwen van emoties – kan er al voor zorgen dat mensen minder last hebben van onprettige gebeurtenissen.

Mensen struikelen vaak over het concept ‘acceptatie’ als het gaat om het aanpakken van negatieve emoties of gedachten.

In de Mindfulness trainingen komt het dan ook vaak voor dat mensen halverwege zeggen dat ze minder last willen hebben van onprettige emoties of pijn en dat ze het erg moeilijk vinden om deze maar ‘gewoon’ te accepteren of toe te staan.

Deze reacties weerspiegelen de onderliggende moeite die het kan kosten om dit soort emoties of lichamelijke gewaarwordingen weg te stoppen of te negeren. De strategie van het wegduwen heeft gewerkt in het verleden, maar kan vandaag de dag vaak een reden zijn waardoor problemen in stand worden gehouden

Het toestaan van negatieve emoties in het leven betekent niet dat we geen actie ondernemen.
Het zorgt er juist voor dat we onze houding verbeteren ten aanzien van een ervaring door deze nader te beschrijven. Het toestaan van moeilijke gevoelens in het bewustzijn betekent het registeren van deze gevoelens om vervolgens een keuze te kunnen maken over hoe we er mee om willen gaan. Het vraagt een bepaalde betrokkenheid en het vermogen om de aandacht te kunnen richten om dit te kunnen bereiken. Het ontkennen dat je af en toe negatief denkt is riskanter voor je psychische gezondheid dan het accepteren van dat je af en toe negatief denkt.

Het tegenovergestelde van het toestaan is eigenlijk heel riskant.
Niet bereid zijn om negatieve gedachten, gevoelens en sensaties te ervaren is namelijk vaak de eerste schakel in het ontstaan van negatief patronen. Het verschuiven van de fundamentele houding tegenover een ervaring, van een niet willen, naar een accepteren en toelaten, kan er al voor zorgen dat deze eerste schakel van een negatief patroon kan worden doorbroken. Dus, “ik moet sterk genoeg zijn” verschuift naar “Ah, angst is hier” of “er is een oordeel aanwezig”.

Acceptatie helpt je elke onaangename ervaring doorkomen. Het accepteren en toelaten biedt handvatten om in moeilijke situaties juist met onaangename ervaringen om te kunnen gaan. Veel mensen lijken bijvoorbeeld wel te weten dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen of om ‘van jezelf te houden’ maar een merendeel lijkt niet te weten hoe zit dit precies moeten doen. De vaardigheid van het accepteren kan niet alleen worden bereikt door het erg graag te willen maar vraagt ook dat er herhaaldelijk aandacht wordt besteed aan de angstige, pijnlijke of onaangename ervaringen in het lichaam, zonder er iets aan te willen veranderen.

Als dit regelmatige wordt gedaan zullen mensen naar verloop van tijd merken dat zij ook in de moeilijke perioden van het leven onaangename ervaringen kunnen toestaan terwijl ze zich nog steeds goed voelen.

Gerelateerde berichten

Doe mee met een training en ga van stress en onrust naar ontspanning en acceptatie. Bekijk de agenda.